Je správně catering nebo cattering?

Je správně catering nebo cattering?Mnoho lidí zaměňuje správný výraz catering za slovo cattering (se dvěma „t“). Pojmenování cattering je samozřejmě chybné a pravděpodobně vzniklo špatně vytvořeným gerundiem anglického slova cater (doplněním přípony –ing na konec slovesa). Cater znamená zajišťovat potřeby, starat se o hosty nebo také obsluhovat. Toto sloveso se vždy váže k jídlu, cateringem se tedy myslí kompletní servis ohledně stravování. To se může odehrávat například na narozeninové oslavě, banketu, svatebním rautu nebo jiné společenské akci. Firma, která nabízí catering obstará jídlo, pití a také obsluhu hostů.

Nyní když už víte, co je catering, musí Vám být jasné, že pokud někdo nabízí cattering, zřejmě tomuto oboru moc nerozumí. Vyberte si proto pro catering raději nás a dopřejte si třeba takovou specialitu jako je molekulární catering. Pro jakékoli dotazy nás, prosím, kontaktujte.

K dispozici je také náš obchod Chuťpoint, kde naleznete delikatesy z Itálie, Španělska, Holandska, Francie a Asie. Navštívit nás můžete v Praze Holešovicích na ulici Dělnická 13. Těšíme se na Vás!